Kategoriarkiv: Uncategorized

Miljøpolitisk salon: Madspild

Du er inviteret til miljøpolitisk salon om madspild onsdag den 19/11 kl.19:30

http://trashwiki.org/en/File:Luxembourg_dumpster.jpeg

http://trashwiki.org/en/File:Luxembourg_dumpster.jpeg

MADSPILD udgør et betydeligt samfundsproblem og er temaet for næste miljøpolitiske salon hjemme hos mig. Alene i Danmark har vi et madspild på 540.000 ton om året, hvilket jeg mener vi bør og kan gøre noget ved.

Karen Inger Thorsen, direktør i FødevareBanken er gæst og vil fortælle om, hvordan meget mindre går til spilde, når man indretter systemerne anderledes. Kom og deltag i debatten om, hvordan vi kan sikre mindre spild, genanvende mere, tænke i ressourceoptimering og cirkulær økonomi gennem nye forretningsmodeller og nye forbrugsmønstre.

FødevareBanken er en non-profit, apolitisk forening, der siden 2009 har modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordelt det blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte – heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Se mere på: http://www.foedevarebanken.dk

Der bliver tid til at debattere med Karen Inger, men også tid til en snak om andre aktuelle nyheder fra Christiansborg.

Jeg byder på en forfriskning undervejs og du er velkommen til at tage en ven med – men husk at tilmelde dig via mail til nannasimone.jensen@gmail.com efter først til mølle-princippet.

Ses vi? I så fald er adressen Hauchsvej 3,1825 Frederiksberg C

Med venlig hilsen

Lone Loklindt

Miljøpolitisk salon: Skifergas i Danmark

Et væld af muligheder eller et problem for miljøet?

Jeg inviterer til miljøpolitisk salon i Dome Of Visions ved siden af Den Sorte Diamant nu på søndag den 14. september kl. 15-17.

Invitation til miljøpolitisk salon 14.9

 

Diskussionen for og i mod skifergas fylder meget i medierne. Debatten er vigtig, men ved vi nok om, hvad vi kan og vil med den danske skifergas? Vi har behov for flere nuancer om de miljø- og sundhedsmæssige risici over for de potentielle gevinster. Kom og bland dig i debatten sammen med:

Peter Helmer Steen, direktør for Nordsøfonden - “Den danske skifergas – muligheder og udfordringer”

Tarjei Haaland, blogger, klima- og energiekspert, Greenpeace - “De miljømæssige konsekvenser”

Lone Loklindt, miljøordfører for Radikale Venstre - “Hvordan kommer vi videre?”

Der er gratis adgang, og der vil blive serveret vand, the og kaffe. Så kom gerne på søndag fra 15-17. Det foregår i Dome Of Visions, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 Kbh K.

Dobbelt statsborgerskab – en sejr for det åbne sind

Regeringen har netop indgået en bred aftale om dobbelt statsborgerskab. Aftalen betyder, at Danmark fremover generelt tillader dobbelt statsborgerskab. Udlændinge, der opnår dansk statsborgerskab, behøver dermed ikke længere at miste deres tidligere statsborgerskab. Danskere, som rejser ud og opnår et statsborgerskab i et andet land, behøver heller ikke længere at frasige sig deres danske statsborgerskab. Det er regler, der stemmer meget bedre overens med det liv, som mange mennesker lever i dag. Vi rejser ud, vi kommer hjem, og vi kan sagtens have hjemme i to lande. For statsborgerskab er nemlig ikke kun en følelse, men statsborgerskab er også en følelse. Hvis man bor, arbejder og lever sit liv i et andet land vil man naturligvis gerne havde del i de rettigheder, som alle andre i det pågældende land. Men samtidig er det svært for mange at opgive deres fædrelands statsborgerskab, fordi der er mange følelser knyttet hertil. Det anerkender og respekterer vi nu med de nye regler. Kun Dansk Folkeparti og De Konservative står udenfor aftalen.
Reglerne om dobbelt statsborgerskab træder i kraft i sommeren 2015. Der etableres en overgangsordning, hvor tidligere danske statsborgere kan ansøge om at få deres danske statsborgerskab igen.

Et øko-litterært samfund baner vejen for bæredygtighed

Mandag d. 5. Maj talte jeg til World Watch Institute’s ”State of the World 2014 Launch & Seminar”, hvor overskriften var: ”Governing for Sustainability”.

World Watch Institute spørger, hvordan man kan skubbe regeringer og forretningsliv til at agere effektivt for at sikre en rimelig fremtid for alle.

Det korte svar er, at vi skal gøre mere for, at dirigere finansielle strømme fra ikke-bæredygtige veje til bæredygtige veje. For at gøre det skal vi gentænke den måde, vi laver forretning på. Og vi skal tænke cirkulært ikke lineært. Derfor har vi brug for et øko-litterært samfund.

Hvad betyder det? Det betyder, ligesom World Watch Institute har gjort klart i deres seneste rapport, at vi har brug for oplyste og engagerede borgere, der skal samarbejde for forandring og bedre politikudvikling. At udvikle et øko-litterært samfund er en kæmpe udfordring, som vi skal overvinde. Forretningslivet, eller dele af forretningslivet, er allerede bevidste og klar til denne forandring. Forretningslivet har derfor brug for øko-litterære forbrugere. Derfor mener jeg, at vi har brug en trekant af borgere, forretningsliv og politikere, der kan inspirere hinanden. På den måde kan vi udvide kredsen af interessenter, der kan gøre det muligt at lave regler/love, der er i offentlighedens interesse – altså tiltag der kan sikre bæredygtigheden.

Se videoen og hør min tale til World Watch Institute her:

Lone Loklindt from Worldwatch Europe on Vimeo.

Køb Afrika og red verden

Jeg var d. 8. april i æteren i Radioprogrammet Einfach med overskriften: “Køb Afrika og red verden”. Fokus i programmet er i følge Einfach på, hvad det betyder, når fremtidens ulandsbistand bliver tænkt i økonomiske termer

Einfach skriver: “Er det nye fokus på handel et farvel til almissen og et goddag til ligeværdighed, eller er det udtryk for en “what’s in it for me”-tankegang?”.

Til det svarer jeg overordnet, at hovedformålet med den danske ulandsbistand er at være rettighedsbaseret og fattigdomsorienteret. Formålet med vores udviklingsbistand er at løfte folk ud af fattigdom, og det er faktisk det vi ser i mange afrikanske lande, hvor vækst og et bedre levegrundlag, giver muligheden for en langt mere ligeværdig samhandel.

Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Derfor er det vigtigt, at der er danske virksomheder, der kan være med til at sprede viden og teknologi, der kan skabe vækst og arbejdspladser på et solidt grundlag, hvor den grønne dagsorden og fokus på menneskerettigheder er nøgleord. Derfor er udvikling og handel ikke hinandens modsætninger. Tværtimod kan de to områder skabe synergi til gode for alle parter. På den måde kan vi gradvist bevæge os fra udviklingsbistand til ligeværdig samhandel.

Og vi skal huske på, at uanset om vi handler, investerer eller yder udviklingsbistand, så er menneskerettighederne det vigtigste parameter. Til forskel fra andre lande fokuserer vi i Danmark meget stærkt på opretholdelsen af menneskerettighederne, og det vil et øget fokus på handel ikke sætte en stopper for.

I radioprogrammet deltager også historiker Jan Pedersen, økonom og kritiker af udviklingsbistanden, Christian Bjørnskov. Et interessant line-up og et godt program, så lyt endelig til debatten om hvor den danske ulandsbistand er på vej hen.

Optakt til valgkampagne på Christiansborg

Vil du have indblik i mit politiske arbejde i Folketinget som formand for Miljøudvalget og folketingsmedlem for Radikale Venstre? Og vil du høre mere om, hvordan du kan sætte dit præg på min politiske kampagne op til det kommende folketingsvalg?

Ingen ved, præcist hvornår der bliver trykket på valgknappen, måske til næste forår, måske før, men én ting er sikkert: Det kommer til at ske senest i september 2015. Du kan stadig nå at få indflydelse og hjælpe til i arbejdet for grøn omstilling, international udvikling, menneskerettigheder og socialliberale værdier i min kampagne.

Så kom ind og mød mig mandag d. 28. april 2014 kl. 18.00-21.00 i Radikale Venstres gruppeværelse på Christiansborg

De indledende knæbøjninger til folketingsvalget starter allerede nu, og jeg vil derfor gerne invitere dig ind bag Borgens mure til en bid mad og en snak om, bl.a. hvordan min politiske dagligdag forløber, hvordan Miljøudvalget, som jeg er formand for, fungerer, hvad vi beskæftiger os med i Radikale Venstre, og hvad jeg har af politiske ambitioner for fremtiden. Samtidig vil jeg gerne høre, hvad dine politiske drømme er, hvad der giver dig værdi og motiverer dig til nytænkning og handling. Jeg vil gerne føre en kampagne, hvor du er med til at skabe udtrykket.

Du behøver ikke møde op med politiske erfaringer eller en bestemt baggrund i rygsækken. Da der er tale om en fritidsbeskæftigelse, vurderer du naturligvis selv, hvor meget tid du har mulighed for at lægge i kampagnen. Det afgørende er, at du har nysgerrigheden, engagementet og lysten til at gøre en forskel.

Programmet for aftenen er følgende:

-       Politisk oplæg

-       Rundvisning på den radikale gang og gruppeværelse på Christiansborg

-       Input og idéudveksling

-       Opsummering og fremtidige initiativer

Du tilmelder dig hos min kampagneleder david.jorgensen@ft.dk inden d. 25/4.

Jeg glæder mig til at se dig.

De bedste hilsner

Lone Loklindt

Regeringens grønne resultater

”I gør ikke nok”. Det er essensen af den kritik, de grønne organisationer har luftet i forhold til regeringens ind­sats for klima, miljø og natur. Radikale Venstre deler de grøn­­nes utålmodighed – men gør samtidig opmærksom på ener­giaftalen, klimaplanen, togfonden og ressourcestrategien som håndgribelige eksempler på, at denne regering er i fuld gang med at omstille vores samfund i en grønnere retning.

I de 2 år vi har siddet i regering har vi derudover taget en række ini­tia­tiver for at skabe et grønnere Danmark her og nu. Pe­s­ti­cid­af­gift, randzonelov, kemikalieinitiativer, klimasikring, økologi i offentlige køkkener og satsning på kollektiv transport er eksempler herpå.

Vi erkender blankt, at vi ikke er i mål med den grønne omstilling. Og arbejdet med bl.a. at følge op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt at udarbejde krav til ren luft zoner pågår intensivt. Vi er heller ikke i mål i forhold til indsatsen for biodiversitet – her kan gøres meget mere. Tilbage står dog, at denne regering har nået mere på det grønne område på to år – end den tidligere regering nåede på 10.   

Hør også P1 debat fra mandag d. 14. oktober, hvor Lone Loklindt, formand for Folketingets Miljøudvalg, er i debat med Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond: http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2013/10/14125857.htm

Læs resten

Velkommen til Miljøpolitisk Salon

Miljøpolitisk Salon v. Lone Loklindt har hermed fornøjelsen af at slå dørene op til det første af en serie radikale salon-arrangementer for alle med interesse for, viden om og nysgerrighed på miljøpolitik i bred forstand.

Miljøpolitisk Salon finder, medmindre andet aftales, sted hos mig på adressen Hauchsvej 3, Frederiksberg, hvor jeg, sammen med en eller flere udvalgte meningsdannere, provokatører, eksperter,NGO-ledere og andre gode folk, vil sætte fokus på aktuelle og relevante miljøpolitiske dagsordener og give bolden op til en god miljøpolitisk debat i godt selskab og med lidt fast og flydende til ganen.

Alle er velkomne, men af hensyn til plads og forplejning bedes du tilmelde dig på rvlolo@ft.dk eller via facebook.

Læs resten

R: VIGTIGT AT PRIORITERE BYLIVET

Planloven er et politisk valg, der først og fremmest handler om, hvordan Danmarks byer skal indrettes. Radikale Venstres miljøordfører, Lone Loklindt, kritiserer derfor Produktivitetskommissionens anbefalinger til detailhandlen for ensidigt at fokusere på planloven og butiksstørrelser.

“Dette betyder ikke, at detailhandelen ikke kan gøre det bedre. Selvfølgelig er der plads til forbedringer. Større digitalisering, flere højtuddannede medarbejdere og en optimering af åben- og lukketider er områder, der kan øge produktiviteten”, siger Lone Loklindt.

“Jeg er glad for, at vi kan være med til at sikre et rigt handelsliv i byerne fremover. Det er afgørende for de handlende og for kulturlivet i byerne. Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at den ny planlov er positiv for beskæftigelsen i de mellemstore byer.”

Læs resten