MÆRKESAGER

Frederiksberg som grønt fyrtårn 

Radikale Venstre vil skabe mere bynatur og sikre sund og frisk luft på
Frederiksberg med flere grønne byrum til fodgængere og bedre plads til cyklister.
Vi vil udvikle transportformer, der bidrager til at dæmpe støj og luftforurening.
I 2025 skal det være slut med dieseldrevne biler og busser på Frederiksberg.
Hvorfor ikke teste de første førerløse el-biler i vores bybillede?
Hvis vi river Bispeengbuen ned og leder bilerne i en tunnel, kan vi få bæredygtig
byudvikling og et nyt, levende grønt kvarter på Frederiksberg med en blanding af boliger og erhverv. Vi vil etablere afledning af regnvand, der sikrer mod uheldige følger af skybrud. Tagvand kan bruges til tøjvask. Lad os genanvende flere ressourcer og minimere affaldet, som en erklæret cirkulær kommune.

Investering i fremtiden 

Jeg er garant for en sund økonomi, der sikrer muligheden for gode liv på
Frederiksberg i fremtiden. Vi i Radikale Venstre er sociale og liberale. Vores
investeringer i fremtiden tager udgangspunkt i det realistiske og med fokus
på FNs Verdensmål, der handler om udvikling og lige muligheder for alle,
klimatilpasning, et ressourcebevidst forbrug og en ansvarlig økonomi.

Børn og unge er fremtiden 

Alle børn skal have en tryg opvækst og en god uddannelse. Der er brug for at
investere mere i trivsel og gode rammer, så vores børn kan blive fagligt dygtige,
praktiske og kreative og fortrolige med IT og digitale værktøjer. Vi vil give
skolerne mere frihed og styrke fællesskabet. Alt for mange unge på Frederiksberg
får ikke en uddannelse. Vi vil have alle med, fordi uddannelse giver indsigt og
udsyn og tro på fremtiden.

Innovation vedrører alle

Masser af Frederiksberg-borgere og studerende brænder for entreprenørskabet. Startup-miljøet kan understøttes og boostes ved at kommunen indbyder til tværfagligt samarbejde gennem udbud og konkurrencer. For Radikale Venstre er innovation et strategisk mål og kommunens store ”indkøbsmuskel” kan bruges som et effektivt innovationsredskab. Når man tænker socialt ansvar ind i kommunens valg af leverandører, kan man skabe store lokale sidegevinster for beskæftigelse af mennesker med handicaps, lærlinge, flygtninge og andre udsatte ledige, også i socialøkonomiske virksomheder. På samme måde kan grønne indkøb være med til at skabe innovation i forhold til at reducere miljø- og klimabelastningen. I det hele taget vil vi Radikale fremme de innovative løsninger ved at involvere borgerne mere i politiske nyskabelser og ved at lade lokale iværksættere og uddannelsesmiljøer byde ind på kreative nye løsningsmodeller. Borgerne skal involveres mere, hvis vi skal skabe bæredygtige politiske løsninger. Alle mennesker har ressourcer og flere af de ressourcer skal i spil, når vi skal gøre Frederiksberg til en endnu bedre by og sikre livskvaliteten for både unge og gamle og dem midtimellem.

Kultur for alle

Radikale Venstre har gennem de sidste mange år sat tydelige fingeraftryk på byens
udvikling, ikke mindst når det gælder kulturen som det kit der binder os sammen
som mennesker; det være sig gennem indretning af byens rum, gennem idræt og
bevægelse, og gennem kunsten. Radikale Venstre har prioriteret mulighederne for
musisk udfoldelse, men også muligheden for at opleve kunst, scenekunst og
kulturarven på vores museer. Derfor ser vi også frem til realiseringen af
kulturskolen, som i de kommende år vil styrke synergien, ikke mindst på musikkens
område. Radikale Venstre ønsker forsat, at Frederiksberg skal investere i byens
kulturliv, så byens beboere og gæster kan blive beriget med oplevelser i fællesskab.