Film

Jeg vil arbejde for internationalt udsyn

Danmarks fremtid afhænger af vores evne til at integrere os i og åbne os mod hele verden. Jeg har selv boet syv år i udlandet, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi skal anstrenge os mere for at kunne følge med på de nye markeder, hvor pengene tjenes i fremtiden. Vi skal være åbne overfor flere udenlandske medarbejdere og vi skal ikke vurdere udlændinge efter fædreland men efter kvalifikationer.

Danske virksomheder kan kun klare sig i fremtiden, hvis de tænker globalt.

Tænk globalt – tag ansvar lokalt.

Jeg vil arbejde for et bedre lokalmiljø og ren luft i byen

Jeg hører til dem, som godt vil tage et større ansvar for vores lokale miljø. Luften i byen er forurenet, og vi producerer mere og mere affald. Ved at købe økologiske varer sparer vi naturen for kemi, og ved at sortere vores affald til genbrug er vi med til at få de lokale ressourcer i spil.

Når jeg tænker over fremtiden, vil jeg gerne se en by fyldt med grønne åndehuller, hvor luften er ren og hvor vi bruger ressourcerne optimalt. Ud med osende dieselbusser, ind med cykler, metro og elbiler.

Hvis vi er villige til at gå foran kan dansk viden og teknologi være med til at løse problemer ude i verden.

Og så bliver det at tage et lokalt ansvar også til global bæredygtighed.

Tænk globalt – tag ansvar lokalt.

Add Comment RegisterSkriv et svar