Det bedste ved Frederiksberg er…

Glad pige elsker Frederiksberg
Glad pige elsker Frederiksberg

Der er nu godt syv måneder til valget, og den radikale valgkamp er allerede begyndt –  med vi politikere er ikke alene om at vide, hvad der er bedst for vores by.

Det bedste ved Frederiksberg er...
Det bedste ved Frederiksberg er…

Vi bliver alle sammen klogere af at lytte til hinanden. Derfor gik jeg sammen med andre radikale kandidater på gaden ved Frederiksberg Centret og spurgte: ”Hvad er det bedste ved Frederiksberg?” Mens jeg stod der i forårssolen, lyttede jeg til mange inspirerende historier. Du får tre af her:

–          En lille pige synes det bedste ved Frederiksberg er en god skole, gode venner, god mad og gode kulturtilbud.

Det fortæller mig, at vi skal prioritere midler til skolerne, så lærere og pædagoger kan give alle børn de bedste kort på hånden. Og vi skal motivere iværksættere og kulturaktører til fortsat at udvikle byens mange kulturoplevelser.

–          En ung mand i kørestol elsker Frederiksberg fordi der er liv, men vi skal huske der skal være adgang for folk med handicap. Det fortæller mig, at vi skal kæmpe for, at alle unge kan få en uddannelse, også dem med særlige behov.

–          En ældre dame på 95 synes det bedste ved Frederiksberg er de grønne områder og de lokale bybusser. Det fortæller mig, at vi skal kæmpe for, at alle generationer har de bedste muligheder for at deltage i samfundslivet.

Gode skoler og daginstitutioner, en stærk lokal identitet, stor mangfoldighed og fredfyldte grønne oaser som Frederiksberg Have, hvor man kan mærke naturens gang. Selv har jeg boet på Frederiksberg i 27 år og synes, det er den bedste by i Danmark.

Derfor er jeg kandidat til Kommunalvalget i år for Radikale Venstre. Jeg vil arbejde for de bedste betingelser for vores børn og unge, flere grønne byrum, flere mødesteder og stærkere fællesskaber, hvor alle ressourcer kan komme i spil.

Traditionelt serverer politikerne forslagene, og så bliver vi målt og vejet hvert fjerde år. Den proces, synes jeg, vi skal vende på hovedet. For borgerne på Frederiksberg ligger inde med så mange gode erfaringer.  Dem skal vi suge til os og bruge til at gøre vores by til et endnu bedre sted at bo. Derfor håber jeg, at du vil hjælpe mig med gode ideer, ris og ros, så vi sammen kan styrke byen til fremtiden. For jeg tror, at vi med gode ideer, sammenhold og optimisme kan blive ved med at være Danmarks bedste by.

Det bedste ved Frb er... Radikal event ved Centret
Det bedste ved Frb er… Radikal event ved Centret

Kommunalvalg 2017

Som spidskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg stiller jeg op på flg. grundlag :  Vi skal have et Frederiksberg, hvor der er plads til alle. Frederiksberg skal være rammen om selvstændige mennesker i stærke fællesskaber. Vi skal skabe de bedste muligheder for, at alle børn og unge får en god start på livet. Derfor skal vi have flere pædagoger omkring børnene i de tidligste år. Vi ved, at en tidlig indsats kan forhindre mistrivsel og sociale problemer. Vi skal hæve ambitionerne og investere massivt i fremtiden. Unge på kanten skal gribes. Alle har ret til at blive set og hørt og være en del af fællesskabet, det være sig gennem uddannelse, job, foreningslivet, kulturen, idrætten og de lokale mødesteder i byen.

Alle mennesker har ressourcer og flere af de ressourcer skal i spil, når vi skal gøre Frederiksberg til en endnu bedre by og sikre livskvaliteten for både unge og gamle og dem midtimellem. Borgerne skal involveres mere, hvis vi skal skabe bæredygtige politiske løsninger. Jeg er meget optaget af det brede samarbejde mellem politikere, borgere og kommunens ansatte. Vi er fælles om Frederiksberg og engagement giver ejerskab.

Jeg kan bidrage med den indsigt jeg har fået gennem erhvervslivet, både som selvstændig erhvervsdrivende og fra job i ind- og udland, min politiske erfaring fra Folketinget og fra kommunalbestyrelsen. Jeg kan også bidrage med min erfaring som frivillig i civilsamfundet og som borger på Frederiksberg gennem det meste af mit voksne liv, som mor til fire børn, og som aktiv bruger af byen.

Mine mærkesager er omfatter:

Investering i børn og unge gennem uddannelse og tidlig social indsats.

Flere byrum som mødesteder for alle med plads til bynatur og aktiv udfoldelse 

Bedre samspil mellem iværksættere, erhvervsnetværk, uddannelser og kommunen.

 

Vi er fælles om Frederiksberg. Sammen skaber vi fremtiden.

Krigen om vælgernes gunst

Valget tegner til at blive en usandsynlig tæt kamp mellem rød og blå blok. Den ene meningsmåling efter den anden peger på et historisk tæt opløb, og der bliver kamp om pladserne på Borgen.

Du kan læse hele artiklen på dette link: http://www.e-pages.dk/nmfrederiksbergbladet/391/
Du kan læse hele artiklen på dette link: http://www.e-pages.dk/nmfrederiksbergbladet/391/

Derfor er det afgørende, at du stemmer på mig, hvis du ønsker en bæredygtig byudvikling, hvor grønne åndehuller, topmoderne infrastruktur, grønne transportløsninger og ren luft i børnehøjde.

Det er også en formidabel ide at stemme personligt på mig, hvis du ønsker en stærk og holdbar økonomi, hvor iværksættere i samarbejde med universiteter og investorer skal få det bedste ud af hinanden.

Har du også internationalt udsyn og er klar til at tage globalt ansvar, så er en personlig stemme et godt valg. Vi skal være åbne over for udenlandske medarbejdere med relevante kvalifikationer, uanset fædreland.

Hvis jeg skal vinde vælgernes gunst, så har jeg brug for din hjælp, din personlige stemme.

#FourMoreYears #MedKnivenForStruben #StemPersonligt

Folkemødet på Bornholm

Rend mig i konventionerne

Skal Danmark opsige internationale konventioner, hvis de ikke lige passer ind i politikernes indenrigspolitiske interesser? Er konventionerne bare pladderhumanistiske tanker fra en svunden tid, som fratager stater suverænitet?

Jeg debatterede ovenstående spørgsmål sammen med Bertel Haarder, MF og tidligere minister og Claus Juul, juridisk konsulent for Amnesty International.

Det er min holdning, at konventionerne er sat i verden af en årsag, men vi skal passe på, at der ikke sker en overimplementering af konventionerne. Konventionerne skal være med til at beskytte individets rettigheder, derfor er tydeligere henvisninger fra landets domstole til konventionerne ønskværdigt.

ll-amnesty1ll-amnesty2

Fremtiden for Danmarks kyster – fortalt med pensler

Mal dine fremtidsvisioner for Danmarks kyster. Det er opgaven, som professor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bjørn Nørgaard, stillede os politikere. Med pensler i hånden debatterede vi, hvordan Danmarks kyster skal se ud i fremtiden. Se her:

lone-maler-kysten

Politikere og eksperter dyster i sortering af affald

Dansk Affaldsforening inviterede folketingspolitikere og eksperter til affaldsstafet, hvor der blev dystet i affaldssortering. Bagefter debatterede vi affald og ressourcer. For mig er de ikke to modstillinger. For mig er affald en ressource.

At gå over til at betragte affald som en ressource er et paradigmeskift som bliver afgørende for den måde, vi kommer til at indrette vores samfund på mange år frem i tiden.

Ved at skabe et samfund hvor affald bliver en ressource, opnår vi en lang række fordele. Vores miljø bliver renere og mere fri for skadelige stoffer. Vi bliver som samfund mindre sårbare overfor den voksende ressourceknaphed i verden. Vi reducerer vores CO2-udledning, fordi vi forbrænder mindre. Og vi giver danske virksomheder muligheder for at udvikle styrkepositioner inden for genanvendelse af affald – et område med globalt forretningspotentiale.

affaldssortering

Dette var blot et lille uddrag af en lang række af inspirerende debatter, samtaler og møde med interesserede vælgere og meningsdannere, som dette års Folkemøde på Bornholm bød på.

Altid en fornøjelse. Glæder mig til, med din personlige stemme, at sprede radikal politik de næste fire folkemøder.

farvel-folkemoede

 

Genåbning af Ladegaardsåen

I mandags inviterede Laura Lindahl (LA), Balder Mørk Andersen (SF) og jeg i samarbejde med Frederiksberg Lokalavis til debat om en genåbning af Ladegaardsåen.

Det var en rigtig fin debat, og der var mødt mange interesserede og spørgelystne borgere op for at diskutere fordele og ulemper ved projektet. Læs mere om debatten her. Og læs mere om projektet i detaljer på Miljøpunkt Nørrebro’s facebookside her: https://www.facebook.com/MiljopunktNorrebro?fref=ts

lone ladegård forside lone ladegård

Du kan læse artiklen her: http://ftp-lokalavisen-frb.dk/arkiv/1174/#p=1

Nyhedsbrev: Anden uge af valgkampen

Igen har der været fuld fart på henover weekenden. Jeg har udrullet mit mobile inspirationstema “Parking Day – undgå plast” på Værnedamsvej, mødt masser af vælgere til Frederisberg Dage, holdt Grundlovstaler osv. osv.

Parking Day – undgå plast. Lørdag indtog jeg og gode frivillige en parkeringsplads på Værnedamsvej. Formålet var at vise, hvad en parkeringsplads kan bruges til, hvis ikke der holdt en bil. Denne lørdag spredtes budskabet om, hvordan vi undgår den massive brug af plast. David Trads var blandt andre forbi og tipsede en 6’er i quizzen om bæredygtigt miljø og plastik. En helt i gennem dejlig og inspirerende dag i den danske sommervalgkamp.

David Trads

DF vil gøre det sværere at rekruttere internationale medarbejdere og Venstre vil indføre nyt pointsystem og forhindre asylsøgere i at bo sammen med deres familie. Så er det klart for alle hvad en blå regering vil gøre ved Danmark. Sørg for at det ikke sker! Stem radikalt, stem personligt.

Læs artiklen her: http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2703707/df-virksomheder-skal-bevise-behovet-foer-de-ansaetter-udlaendinge/

Diskuterede ligestilling ‪‬ mellem mænd og kvinder ift. barsel og arbejdsmarkedet med Laura Lindahl (LA) på TV2 News i forbindelse med 100-året for kvinders stemmeret. Jeg mener, at øremærket barsel til mænd på tre måneder kan være en løftestang for mere ligestilling i mange sammenhænge på arbejdsmarkedet.

lone+laura1 lone+laura2

Nyhedsbrev: Valgkamp

Et Danmark uden affald, grøn eller sort blok og Grundlovsdag

De sidste dage har været fuld af masser gode valgkampsoplevelser. Det inspirerer mig at være i dialog med den enkelte borger, at høre jeres frustrationer og visioner er drivkraften i mit politiske arbejde. At deltage i debatter er min måde at gøre det klart, hvad jeg står for og hvor jeg gerne vil, vi skal bevæge os hen. Her er et uddrag af, hvad ugen har budt på, og hvad den vil byde på:

Et Danmark uden affald

Ingen er i tvivl om, at Radikale Venstre ønsker et grønnere Danmark. Nu sætter vi et nyt mål om, at Danmark skal være fri af affald i 2050. I en verden med knappe ressourcer skal vi ikke brænde affald af. Men sikre, at det kan genanvendes, så vi kan bruge ressourcerne igen og igen. Det vil samtidig nedbringe vores belastning af klimaet.

Det har været hele mediemøllen rundt, blandt andre har DR skrevet om det her: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Valg2015/Artikler/2015/06/01/100455.htm

GRØN eller SORT BLOK?

At folketingsvalget handler om at vælge mellem grøn og sort blok bliver mere og mere tydeligt for alle. Vi har med regeringen i spidsen fået verdens mest ambitiøse energiaftale, men oppositionen bliver mere og mere splittet i deres opbakning til aftalen om at udfase kul, olie og gas i 2050.

Heldigvis er flere og flere borgere optaget af den grønne omstilling, for “business as usual” er simpelthen ikke længere en mulighed og i min optik kan det kun gå for… langsomt med den bæredygtige omstilling.

Det er heldigvis også hvad førende erhvervsfolk mener, vækst, flere job og grøn omstilling er ikke hinandens modsætning. Tværtimod. Det er et grundvilkår, at vi skal ændre vores forbrugsadfærd og dermed også vores produktion og danske virksomheder er førende i løsninger som bringer os mange skridt videre i den retning.

Den politik vil jeg fortsat arbejde hårdt for. Det handler ikke alene om klimaet, det handler om naturen, luften, havmiljøet, ja den planet som vores børn og deres børn skal leve på i fremtiden. For mig er der så meget på spil ved dette valg, men heldigvis bliver det tydeligere for alle, at valget kommer til at stå mellem dem der vil en grøn udvikling og dem der vil lade stå til – ja, ikke engang anerkender, at grøn politik gør en forskel.

Læs her, hvad Information skriver om blå bloks splittelse om grøn omstilling: http://www.information.dk/534714

Grundlovsdag

En fornyelse af Grundloven er velkendt radikal mærkesag – men jeg synes nu alligevel, at der er god grund til at fejre demokratiet og ikke mindst kvindernes stemmeret. Folkefesten ved Christiansborg på fredag er en unik mulighed for at nå bredt ud – en ny platform for demokrati. Som radikalt medlem af Folketingets Præsidium, har jeg været med til at forberede fejringen af Grundloven. Så kom til folkefest fredag i Slotsgården ved Christiansborg. Læs mine udtalelser til Frederiksberg Bladet i anledningen af Grundlovens 100-års fødselsdag på side 42 via dette link: http://www.e-pages.dk/nmfrederiksbergbladet/390/

grundlovsdag

Nyhedsbrev – ugen der gik

Så blev valget udskrevet den 27. maj 2015. Det betyder, at vi alle skal til valgurnerne den 18. juni. Jeg håber og tror på et utroligt godt radikalt valg. Valgkamp betyder også, at der er fuld fart på. I den forløbne uge er der allerede sket en masse. Her er blot et lille uddrag af disse hændelser, presseskriverier mv.

Debatarrangement: Åbn Åen eller bevar Åboulevard

Balder Mørk Andersen (SF), Laura Lindahl (Liberal Alliance) og jeg inviterer til åbent debatmøde om Ladegårds Å nu på tirsdag den 2.juni kl.19.30 i Frederiksberg Hallerne. Vi håber på at kunne debattere det spændende å-projekt med en masse københavnske borgere – der vil naturligvis blive rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere projektet med os. Tilmelding er ikke nødvendig, men der er selvfølgelig begrænsede pladser, så sæt et x i kalenderen allerede nu. Jeg håber, at vi ses på tirsdag!

Jyllands-Posten 29. maj: Radikale lodret uenige med Thorning: Bistanden skal op

Uddrag af artiklen:

“Hos Radikale er det derimod en erklæret målsætning at bistanden skal øges, understreger udviklingsordfører Lone Loklindt:

”Vores målsætning er stadigvæk, at vi skal op på én procent i udviklingsbistand. Vi er ret sikre på, at det nok ikke kan sikres i den kommende valgperiode, men for at nå det bliver vi naturligvis nødt til løbende at øge den.”

Også i den kommende valgperiode, hvis det står til Jer?

”Ja, helt sikkert,” siger Lone Loklindt og fortsætter:

”Udviklingsbistanden er jo ikke den eneste finansieringskilde til at skabe udvikling. Men det er en rigtig god løftestang. Og med den nød og katastrofe, der er i verden, er det et helt forkert skridt at skære ned,” siger hun med henvisning til, at blandt andet Venstre ønsker, at det nuværende bistandsniveau skal sænkes.”

Læs hele artiklen her: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7745090/Radikale+lodret+uenige+med+Thorning%3A+Bistanden+skal+op/

29. maj: Uddeling på Dronning Louises Bro

Dag 3. i valgkampen starter med at møde cyklende vælgere på Dronning Louises bro sammen med Morten Østergaard, Manu Sareen, Ida Auken, Samira Nawa Amini og masser af friske frivillige.

dr. loui bro

Min uge 19

Tirsdag den 5.maj og torsdag den 7.maj: Hele to artikler i Frederiksberg lokale presse om genåbningen af Ladegårds Å i sidste uge. Jeg blev både interviewet om å-projektet til Frederiksberg Bladet og Frederiksberg Lokalavis. I Radikale Venstre på Frederiksberg vedtog vi på vores generalforsamling i marts måned at gøre genåbningen af Ladegårds Å til en mærkesag. En beslutning som jeg er rigtig glad for. Der er store gevinster ved at åbne Ladegårds Å, som løber fra Bispeengbuen og munder ud i Peblinge Sø. Blandt andet vil en åben å kunne fungere som skybrudssikring, reducere luftforurening og skabe rum for bedre trafikale samt rekreative løsninger. Udover disse forbedringer vil en åben å ligeledes kunne bidrage til en forbedring af livskvaliteten for tusinder af mennesker og forskønne byens rum. Lige ud sagt har dette projekt et kæmpe potentiale – og jeg er glad for, at det er blevet en radikal mærkesag og en hjertesag for mig. Læs artiklerne via nedenstående links:

http://www.lokalavisen-frb.dk/index.php/14-politik/1095-radikale-abn-aen

http://minby.dk/frederiksberg-bladet/aabningen-af-ladegaards-aa-er-nu-en-radikal-maerkesag/

Og mere om projektet her: http://www.ladegaardsaaen.dk

Onsdag den 6.maj: Onsdag blev dagen, hvor skifergas endnu en gang blev en del af den landsdækkende dagsorden. Der blev af det franske firma Total, som foretager prøverboringer efter skifergas i Nordjylland, brugt nogle kemikaler, som ikke var en del af firmaets aftale med den nordjyske kommune. Jeg er glad for, at prøveboringerne efter skifergas i Dybvad i Vendsyssel er sat i bero. At anvende et kemikalie, som ikke fremgår i deres VVM-aftale med kommunen – det er ikke i orden! Selvom Total fremhæver kemikaliet som ufarligt og en standard indenfor denne slags boringer, så er det ikke godt nok. Vi skal kunne stole på Total og deres fremgangsmåder, og det skal være i overensstemmelse med de indgåede aftaler, så vi sikrer miljøet fremfor alt.

Torsdag den 7.maj: Var jeg til bogpræsentation hos Hildebrandt og Brandi om deleøkonomi. De har netop udgivet bogen “Den nye deleøkonomi” Jesper Bove-Nielsen. Utrolig spændende vinkel på deleøkonomi, som jeg er glad for at der er stort fokus på, for vi kan nå så langt, hvis vi tænker os om og forbruger smartere i hverdagen. Læs mere om bogen her: http://hildebrandtbrandi.com/da/boeger/den-nye-deleoekonomi

Lørdag den 9.maj: Var min mand Erik og jeg inviteret til “Smid tøjet Danmark”. Jeg bar min mors gamle kjole, som er købt før min tid. Jeg har altid været glad for at genbruge og give et langt liv til bl.a. tøj, som kan holde i lang tid – det er en lille del af det bæredygtige samfund jeg ønsker. Derfor glæder det mig også, at Innovationsnetværket i Herning http://innonetlifestyle.com er igang med at finde måder til, hvordan vi kan genanvende det tøj, som ikke tåler at blive solgt eller givet videre pga. slid. Her kan en tekstilmølle, som bearbejder tøjet til andre brugbare tekstiler være løsningen for det tøj som er for slidt til at blive brugt.

Smid tøjet

Søndag den 10.maj: Jeg er fiskeriordfører og kæmper for, at danske fiskere kan få “skånsomt fanget” certifikat. Søndag var jeg inviteret til middag af Odd Fellow Palæet og Fiskerikajen i samarbejde med restauranterne PONY, Hos FischerDragsholm Slot, Marv&Ben, Musling på det smukke Odd Fellow Palæ. En helt igennem fantastisk middag! Der er grund til at bakke op om de danske kystfiskere, som leverer kvalitetsfisk som er fanget naturskånsomt til gavn for natur og havmiljø. I aftes stod en hær af de fremmeste kokke for en udsøgt middag, hvor de skønneste råvarer blev til de mest sublime retter. Det ville hjælpe alle, hvis vi fik et mærke for skånsomt fangede fisk, havets økologi, så forbrugerne kan vælge kvalitet og miljøhensyn og sådan, at kystfiskererhvervet og livet i havnene kan opretholdes. En skøn aften at afslutte en god uge på.

Mad 2Mad 3Mad 1

 

 

Et bedre lokalmiljø betyder mindre plastik

Uforvarende er vi alle med til at forurene havene gennem brugen af kosmetiske produkter og dårlig affaldshåndtering

Senest har vi i november i år set tusindvis af plastikstykker forurene kysten og havet i Øresund. Det truer miljøet og livet i havet (http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/11/10?video_id=97221). Utilstrækkelig affaldshåndtering, især den dårlige nyttiggørelse af plastaffald, forværrer problemet med plastikforurening i havene. Et problem, der er ved at udvikle sig til et af de mest presserende miljøspørgsmål i verden. Nye opgørelser viser, at ca. 70 procent af det marine affald er plast.

Det giver rigtig god mening at genanvende mere plastaffald og dermed deponere mindre og forbrænde mindre. Et væsentligt led i forebyggelsen af affald i havene er et velfungerende system til indsamling og behandling af affald samt god spildevandsbehandling. Her har vi et godt udgangspunkt i Danmark.

I dialog med borgerne om genbrug
I dialog med borgerne om genbrug

Mere genanvendelse af plastaffald skaber et bedre havmiljø. Mere genanvendelse af plastaffald betyder bedre udnyttelse af Jordens ressourcer. Mere genanvendelse af plastaffald giver nye danske arbejdspladser. Vi har alt at vinde og intet at tabe ved at blive bedre til at håndtere plastaffald.

Vi har dog lang vej, før vi er i mål. Jeg har taget et lille skridt i kampen for at minimere brugen af plast og maksimere graden af genbrug. Derfor har jeg fået produceret et indkøbsnet til dine indkøb. Det er syet af aflagt linned fra De Forenede Dampvaskerier af indsatte i danske fængsler og trykt med giftfri farve.

Tænk globalt, tag ansvar lokalt med indkøbsnettet over skulderen
Tænk globalt, tag ansvar lokalt med indkøbsnettet over skulderen

Jeg har taget dette skridt i kampen mod plastik, fordi jeg mener, at vi skal holde bedre hus med ressourcerne og bekæmpe spild ved at genbruge mere. Det kaldes cirkulær økonomi. Og er i kontrast til den lineære brug og smid væk økonomi. Jeg tror på, at vi alle kan være med til at skabe en bæredygtig verden.

Jeg vil arbejde for et bedre lokalmiljø. At tage lokalt ansvar er med til at sikre global bæredygtighed.

Tænk globalt, tag ansvar lokalt.