Borgmesterkandidat på Frederiksberg

Borgmesterkandidat på Frederiksberg

Ved kommunalvalget 2021 stiller jeg op som borgmesterkandidat for Radikale Venstre i Frederiksberg Kommune.

Efter 100 år med konservativt styre er tiden inde til forandring. Vi har brug for et systemskifte. Fremtidens Frederiksberg skal turde mere, ville mere, gøre mere. Det kræver både vilje og mod. Det har vi i Radikale Venstre.

Vi skal gøre Frederiksberg grønnere og mere bæredygtig. Vi skal støtte kulturen på Frederiksberg og gøre den tilgængelig. Vi skal give børn og unge på Frederiksberg en bedre opvækst. Vi skal skabe et blandet Frederiksberg med mange boligformer. Vi skal pleje iværksætteriet og virksomhederne på Frederiksberg. Vi skal skabe et mangfoldigt Frederiksberg med plads til alle.

Jeg har boet på Frederiksberg siden 1993. Samme år meldte jeg mig ind i Radikale Venstre. Jeg har været næstformand, fungerende formand og medlem af Folketinget for partiet. På Frederiksberg har jeg været Rådmand og formand for flere udvalg.

Nu beder jeg om om din stemme til borgmesterposten. Fremtiden skaber vi sammen.

Ved kommunalvalget 2021 stiller jeg op som borgmesterkandidat for Radikale Venstre i Frederiksberg Kommune.

Efter 100 år med konservativt styre er tiden inde til forandring. Vi har brug for et systemskifte. Fremtidens Frederiksberg skal turde mere, ville mere, gøre mere. Det kræver både vilje og mod. Det har vi i Radikale Venstre.

Vi skal gøre Frederiksberg grønnere og mere bæredygtig. Vi skal støtte kulturen på Frederiksberg og gøre den tilgængelig. Vi skal give børn og unge på Frederiksberg en bedre opvækst. Vi skal skabe et blandet Frederiksberg med mange boligformer. Vi skal pleje iværksætteriet og virksomhederne på Frederiksberg. Vi skal skabe et mangfoldigt Frederiksberg med plads til alle.

Jeg har boet på Frederiksberg siden 1993. Samme år meldte jeg mig ind i Radikale Venstre. Jeg har været næstformand, fungerende formand og medlem af Folketinget for partiet. På Frederiksberg har jeg været Rådmand og formand for flere udvalg.

Nu beder jeg om om din stemme til borgmesterposten. Fremtiden skaber vi sammen.

Lone Loklindt

Følg min valgkamp på sociale medier

Min interesse for politik stammer helt tilbage fra teenageårene, hvor min far var politisk aktiv i Fremskridtspartiet. Det krævede modspil og jeg elskede at diskutere. Efter 7 år i udlandet meldte jeg mig i 1993 ind i Radikale Venstre.

Først lokalt på det organisatoriske plan, siden som næstformand i fire år, og dernæst engageret i internationalt udvalg. I 2009 blev jeg valgt til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor jeg sad som rådmand og formand for kultur- og fritidsudvalget, indtil jeg blev valgt til Folketinget 15. september 2011 og kom til at arbejde med politik på fuld tid. Nu er jeg Radikale politiker i Frederiksberg Kommune, formand for arbejdsmarkeds og uddannelsesudvalget samt formand for Nyt Europa.