Hiv På Borgen: En politikerdyst på viden om hiv og aids

“Der er sket store forbedringer med den medicin, hiv- og aids-ramte får. Desværre er der stadig mange, der stadig er bange for mennesker, der lever med hiv. Det er derfor vores fælles ansvar at aflive fordommene og få mere viden om hiv og aids. Jeg tror, at vi gennem samtale og oplysning kan blive klogere og sammen bekæmpe diskriminationen”

Mandag den 1. december er det World AIDS Day, og sammen med AIDS-Fondet er jeg med til at samle penge ind og sætte fokus på kampen mod hiv og aids.

På World AIDS Day vil jeg dyste mod en række af mine kolleger fra Borgen på min viden om hiv og aids. Det sker, når vi alle samles i Fællessalen på Christiansborg kl. 10 til det endelige vidensopgør, og vinderen af Hiv På Borgen 2014 skal kåres.

Tror du på, at jeg er den politiker, der ved mest om hiv og aids? Så giv et bidrag til min indsamling til fordel for AIDS-Fondets arbejde. Jo større beløb jeg samler ind, jo flere videns-ledetråde får jeg i løbet af dysten.

Så klik på linket: https://www.betternow.org/dk/lone og donér penge til kampen mod hiv og aids og hjælp mig med at løbe med sejren til politikerdysten på World AIDS Day.

Sammen får vi mere viden og støtter en livsvigtig sag.

Tak for din opmærksomhed og rigtig god World AIDS Day!

De bedste hilsner
Lone

Et bedre lokalmiljø betyder mindre plastik

Uforvarende er vi alle med til at forurene havene gennem brugen af kosmetiske produkter og dårlig affaldshåndtering

Senest har vi i november i år set tusindvis af plastikstykker forurene kysten og havet i Øresund. Det truer miljøet og livet i havet (http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/11/10?video_id=97221). Utilstrækkelig affaldshåndtering, især den dårlige nyttiggørelse af plastaffald, forværrer problemet med plastikforurening i havene. Et problem, der er ved at udvikle sig til et af de mest presserende miljøspørgsmål i verden. Nye opgørelser viser, at ca. 70 procent af det marine affald er plast.

Det giver rigtig god mening at genanvende mere plastaffald og dermed deponere mindre og forbrænde mindre. Et væsentligt led i forebyggelsen af affald i havene er et velfungerende system til indsamling og behandling af affald samt god spildevandsbehandling. Her har vi et godt udgangspunkt i Danmark.

I dialog med borgerne om genbrug
I dialog med borgerne om genbrug

Mere genanvendelse af plastaffald skaber et bedre havmiljø. Mere genanvendelse af plastaffald betyder bedre udnyttelse af Jordens ressourcer. Mere genanvendelse af plastaffald giver nye danske arbejdspladser. Vi har alt at vinde og intet at tabe ved at blive bedre til at håndtere plastaffald.

Vi har dog lang vej, før vi er i mål. Jeg har taget et lille skridt i kampen for at minimere brugen af plast og maksimere graden af genbrug. Derfor har jeg fået produceret et indkøbsnet til dine indkøb. Det er syet af aflagt linned fra De Forenede Dampvaskerier af indsatte i danske fængsler og trykt med giftfri farve.

Tænk globalt, tag ansvar lokalt med indkøbsnettet over skulderen
Tænk globalt, tag ansvar lokalt med indkøbsnettet over skulderen

Jeg har taget dette skridt i kampen mod plastik, fordi jeg mener, at vi skal holde bedre hus med ressourcerne og bekæmpe spild ved at genbruge mere. Det kaldes cirkulær økonomi. Og er i kontrast til den lineære brug og smid væk økonomi. Jeg tror på, at vi alle kan være med til at skabe en bæredygtig verden.

Jeg vil arbejde for et bedre lokalmiljø. At tage lokalt ansvar er med til at sikre global bæredygtighed.

Tænk globalt, tag ansvar lokalt.

 

Miljøpolitisk salon: Madspild

Du er inviteret til miljøpolitisk salon om madspild onsdag den 19/11 kl.19:30

http://trashwiki.org/en/File:Luxembourg_dumpster.jpeg
http://trashwiki.org/en/File:Luxembourg_dumpster.jpeg

MADSPILD udgør et betydeligt samfundsproblem og er temaet for næste miljøpolitiske salon hjemme hos mig. Alene i Danmark har vi et madspild på 540.000 ton om året, hvilket jeg mener vi bør og kan gøre noget ved.

Karen Inger Thorsen, direktør i FødevareBanken er gæst og vil fortælle om, hvordan meget mindre går til spilde, når man indretter systemerne anderledes. Kom og deltag i debatten om, hvordan vi kan sikre mindre spild, genanvende mere, tænke i ressourceoptimering og cirkulær økonomi gennem nye forretningsmodeller og nye forbrugsmønstre.

FødevareBanken er en non-profit, apolitisk forening, der siden 2009 har modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordelt det blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte – heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Se mere på: http://www.foedevarebanken.dk

Der bliver tid til at debattere med Karen Inger, men også tid til en snak om andre aktuelle nyheder fra Christiansborg.

Jeg byder på en forfriskning undervejs og du er velkommen til at tage en ven med – men husk at tilmelde dig via mail til nannasimone.jensen@gmail.com efter først til mølle-princippet.

Ses vi? I så fald er adressen Hauchsvej 3,1825 Frederiksberg C

Med venlig hilsen

Lone Loklindt

Brug og beskyt naturen bedre

Husejere kan lade noget af haven vokse vildt og undlade at bruge gødning og sprøjtemidler, så er der mange vilde planter og dyr, som vil finde et frirum her. »Det er ikke blot dejligt at se på, men også dejligt let at holde,« siger Lone Loklindt (R) i haven på Hauchsvej. Foto: Martin Sørensen/Frederiksberg Bladet

Skrevet af Morten Friis Outzen og bragt i Frederiksberg Bladet d. 11. november 2014

Miljø. I sidste uge fremlagde regeringen en langsigtet og samlet plan for vores natur, Naturplan Danmark. Det er planen at sikre et rigere plante- og dyreliv.

Mere natur: Vores natur har stor indflydelse på vores livskvalitet. Naturen giver os rent drikkevand, sunde fødevarer, et bedre klima og ren luft. Oplevelser i skovene, strandene og engene giver os en dyb følelse af at høre til.

De seneste årtier er det gået tilbage for naturen mange steder. Enkelte naturområder er små og hænger ikke tilstrækkeligt sammen.

Regeringen fremlægger derfor en samlet og langsigtet plan for naturen, der sikrer, at kommende generationer kan blive ved med at nyde naturen.

Danmark har som mål sammen med EU og FN at stoppe tabet af biodiversitet i 2020, og i det arbejde tæller alle tiltag – store som små.

Din have tæller også

»Mange kommuner har allerede biodiversitet med, når de planlægger grønne byrum. Det skal vi gerne se meget mere af. Grønne tage, grønne facader og små grønne arealer som lommeparker er nogle af de små greb, kommuner kan bruge for at skabe mere natur i byerne,« siger formand for Folketingets Miljøudvalg Lone loklindt (R) og fortsætter:

»Det er ikke kun godt for honningbier, fugle og insekter, men også godt i forhold til at opsuge regnvand, som ellers ender i vores kloakker – og i værste fald i vores kældre, når der er monsterregn.«

Byernes grønne områder og de mange private haver kan også være med til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Det er ifølge hende den samlede indsats, som er med til at løfte Naturplan Danmark og gøre en forskel for vores biodiversitet.

»Det praktiserer jeg i et hjørne af min have ’en vild med vilje-krog’, som i sommer præsterede det mest fantastiske krible krable liv med insekter, blomster og hjemmehørende planter som voksede om kap i havens vilde hjørne,« fortæller hun.

Særligt truede arter

Naturplan Danmark omfatter også 10 millioner kroner til at beskytte særligt truede arter, og et nationalt biodiversitetskort, som kortlægger, hvor truede og sårbare arter lever.

»Hvis vi skal kunne passe ordentligt på sjældne dyr som grønbroget tudse, sommerfuglen hedepletvinge, odder og hasselmus, så kan vi bedre beskytte dem, når vi ved, hvor de lever. Og når man kender og holder af naturen, passer man også bedre på den,« siger miljøminister Kirsten Brosbøl (R).

Derudover vil regeringen med Naturplan Danmark gøre mere for at beskytte naturområder i byer og sommerhusområder.

Paragraf 3-natur i de områder vil fremover bliver bedre beskyttet. Det sker konkret ved at ophæve en undtagelse (i naturtypebekendtgørelsen), så de værdifulde naturarealer i byerne fremover er sikret bevarelse.

Det betyder, at områder som for eksempel Grøndalen, ikke må ændres til hverken landbrug eller til veje og husbyggeri. På den måde sikrer vi værdifulde naturområder, som er vigtige levesteder for vilde planter og dyr, og som er til glæde og fornøjelse for mennesker.