Brugte mobiler er en guldgrube

Brugte mobiltelefoner er ikke en kilde til affald, derimod er de fulde af knappe ressourcer, der kan genanvendes til glæde for samfundsøkonomien og miljøet.

Der er ingen tal for, hvor mange mobiltelefoner der er i Danmark. Sikkert er, at der hvert år bliver købt 4,8 millioner mobiltelefoner, hvoraf kun ti procent bliver genanvendt. Det viser klart og tydeligt, at vi ikke er gode nok til at genanvende jordens knappe ressourcer.

Dermed ikke sagt, at de resterende 90 procent ryger i skraldespanden. Mange har dem liggende hjemme i skuffen. Denne pulterkammereffekt udgør en sand guldgrube. Hvis vi kan udarbejde et effektivt retursystem, hvor alle, som i løbet af et år udskifter deres telefon, afleverer deres telefon til genanvendelse, er den samlede gevinst 118 millioner kroner.

Ideen med en pant-ordning er, at langt flere mobiltelefoner vil blive afleveret til genanvendelse i stedet for at blive smidt forkert ud. Og danskerne vil gerne have en pant-ordning. Tre ud af fire adspurgte i en Gallup-undersøgelse fra sidste år er positive over for pant på mobiltelefoner, skriver Danmarks Naturfredningsforening (her).

Nyttiggør de knappe ressourcer


Din mobiltelefon indeholder en lang række sjældne metaller og jordarter, som kan genanvendes, i stedet for at de skal udvindes ved minedrift. Ved at udarbejde et effektivt retursystem som det, vi kender fra flaskeautomaterne, kan vi nyttiggøre jordens knappe ressourcer meget bedre.

I stedet for at mobiltelefonerne går op i røg på forbrændingen, hvor de udleder giftige gasser og slagger, kan vi genanvende de sjældne metaller og jordarter, men også andre ressourcer som aluminium, glas og plastic kan genanvendes. Det ligger fint i tråd med en ny rapport fra Miljøstyrelsen, der giver syv miljøråd, hvor netop genanvendelse af mobiltelefoner er det ene.

Formålet med et effektivt retursystem er at mindske forbruget af ressourcer og dermed skabe et stærkere fundament for fremtidig vækst. Ved at øge genanvendelsen og reducere mængden af affald kan vi skabe danske arbejdspladser. Derfor skal genbrug og genanvendelse af affald gøres til en økonomisk attraktiv mulighed for forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Ved at sikre økonomiske incitamenter til øget genbrug kan vi skabe grobund for en bedre indsamling af genanvendeligt elektronik. Vi kan skabe vækst ved at se på affald som en ressource, som skal nyttiggøres til glæde for samfundsøkonomien og miljøet.

Lad os starte med mobilerne – det er en guldgrube.