Regeringens grønne resultater

”I gør ikke nok”. Det er essensen af den kritik, de grønne organisationer har luftet i forhold til regeringens ind­sats for klima, miljø og natur. Radikale Venstre deler de grøn­­nes utålmodighed – men gør samtidig opmærksom på ener­giaftalen, klimaplanen, togfonden og ressourcestrategien som håndgribelige eksempler på, at denne regering er i fuld gang med at omstille vores samfund i en grønnere retning.

I de 2 år vi har siddet i regering har vi derudover taget en række ini­tia­tiver for at skabe et grønnere Danmark her og nu. Pe­s­ti­cid­af­gift, randzonelov, kemikalieinitiativer, klimasikring, økologi i offentlige køkkener og satsning på kollektiv transport er eksempler herpå.

Vi erkender blankt, at vi ikke er i mål med den grønne omstilling. Og arbejdet med bl.a. at følge op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt at udarbejde krav til ren luft zoner pågår intensivt. Vi er heller ikke i mål i forhold til indsatsen for biodiversitet – her kan gøres meget mere. Tilbage står dog, at denne regering har nået mere på det grønne område på to år – end den tidligere regering nåede på 10.   

Hør også P1 debat fra mandag d. 14. oktober, hvor Lone Loklindt, formand for Folketingets Miljøudvalg, er i debat med Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond: http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2013/10/14125857.htm

Læs videre “Regeringens grønne resultater”

Velkommen til Miljøpolitisk Salon

Miljøpolitisk Salon v. Lone Loklindt har hermed fornøjelsen af at slå dørene op til det første af en serie radikale salon-arrangementer for alle med interesse for, viden om og nysgerrighed på miljøpolitik i bred forstand.

Miljøpolitisk Salon finder, medmindre andet aftales, sted hos mig på adressen Hauchsvej 3, Frederiksberg, hvor jeg, sammen med en eller flere udvalgte meningsdannere, provokatører, eksperter,NGO-ledere og andre gode folk, vil sætte fokus på aktuelle og relevante miljøpolitiske dagsordener og give bolden op til en god miljøpolitisk debat i godt selskab og med lidt fast og flydende til ganen.

Alle er velkomne, men af hensyn til plads og forplejning bedes du tilmelde dig på rvlolo@ft.dk eller via facebook.

Læs videre “Velkommen til Miljøpolitisk Salon”

R: VIGTIGT AT PRIORITERE BYLIVET

Planloven er et politisk valg, der først og fremmest handler om, hvordan Danmarks byer skal indrettes. Radikale Venstres miljøordfører, Lone Loklindt, kritiserer derfor Produktivitetskommissionens anbefalinger til detailhandlen for ensidigt at fokusere på planloven og butiksstørrelser.

“Dette betyder ikke, at detailhandelen ikke kan gøre det bedre. Selvfølgelig er der plads til forbedringer. Større digitalisering, flere højtuddannede medarbejdere og en optimering af åben- og lukketider er områder, der kan øge produktiviteten”, siger Lone Loklindt.

“Jeg er glad for, at vi kan være med til at sikre et rigt handelsliv i byerne fremover. Det er afgørende for de handlende og for kulturlivet i byerne. Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at den ny planlov er positiv for beskæftigelsen i de mellemstore byer.”

Læs videre “R: VIGTIGT AT PRIORITERE BYLIVET”