Et bedre lokalmiljø betyder mindre plastik

Uforvarende er vi alle med til at forurene havene gennem brugen af kosmetiske produkter og dårlig affaldshåndtering

Senest har vi i november i år set tusindvis af plastikstykker forurene kysten og havet i Øresund. Det truer miljøet og livet i havet (http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/11/10?video_id=97221). Utilstrækkelig affaldshåndtering, især den dårlige nyttiggørelse af plastaffald, forværrer problemet med plastikforurening i havene. Et problem, der er ved at udvikle sig til et af de mest presserende miljøspørgsmål i verden. Nye opgørelser viser, at ca. 70 procent af det marine affald er plast.

Det giver rigtig god mening at genanvende mere plastaffald og dermed deponere mindre og forbrænde mindre. Et væsentligt led i forebyggelsen af affald i havene er et velfungerende system til indsamling og behandling af affald samt god spildevandsbehandling. Her har vi et godt udgangspunkt i Danmark.

I dialog med borgerne om genbrug
I dialog med borgerne om genbrug

Mere genanvendelse af plastaffald skaber et bedre havmiljø. Mere genanvendelse af plastaffald betyder bedre udnyttelse af Jordens ressourcer. Mere genanvendelse af plastaffald giver nye danske arbejdspladser. Vi har alt at vinde og intet at tabe ved at blive bedre til at håndtere plastaffald.

Vi har dog lang vej, før vi er i mål. Jeg har taget et lille skridt i kampen for at minimere brugen af plast og maksimere graden af genbrug. Derfor har jeg fået produceret et indkøbsnet til dine indkøb. Det er syet af aflagt linned fra De Forenede Dampvaskerier af indsatte i danske fængsler og trykt med giftfri farve.

Tænk globalt, tag ansvar lokalt med indkøbsnettet over skulderen
Tænk globalt, tag ansvar lokalt med indkøbsnettet over skulderen

Jeg har taget dette skridt i kampen mod plastik, fordi jeg mener, at vi skal holde bedre hus med ressourcerne og bekæmpe spild ved at genbruge mere. Det kaldes cirkulær økonomi. Og er i kontrast til den lineære brug og smid væk økonomi. Jeg tror på, at vi alle kan være med til at skabe en bæredygtig verden.

Jeg vil arbejde for et bedre lokalmiljø. At tage lokalt ansvar er med til at sikre global bæredygtighed.

Tænk globalt, tag ansvar lokalt.