Gør Frederiksberg til Danmarks vildeste kommune

Coronakrisen har fået os ud i naturen som aldrig før. Det har åbnet vores øjne for, at vi skal passe langt bedre på naturen. Den skal være vildere. Også bynaturen, der ligger lige for vores fødder.

For nylig kom det frem i en rapport fra Århus Universitet, at Frederiksberg ligger nr. 97 blandt danske kommuner, når det kommer til naturkvalitet. Kommunen er suverænt blandt de dårligste til at passe på sårbare arter og områder. Og dårlig til at skabe ny natur. Kun Rødovre Kommune på sidstepladsen gør det endnu dårligere blandt samtlige danske kommuner. Det er simpelthen for ringe og kræver et opgør med synet på natur. Der skal meget mere fokus på biodiversitet end der har været under det konservative styre.

Mere biodiversitet

Radikale Venstre ønsker, at mindst en fjerdedel af Frederiksbergs parker udlægges som vild natur. De tætklippede plæner skal omdannes til blomstermarker, hvor bierne summer og børnene kan plukke en fin buket. De gamle stammer skal have lov til at ligge som levesteder for insekter og som naturbænke.

I dag har mange borgere på Frederiksberg næsten en kilometer til et grønt område. Der skal skabes langt flere lokale, grønne åndehuller eller ”lommeparker” og det er oplagt, at lommeparkerne bliver tænkt sammen med klimaprojekter, så de også hjælper med til at holde på regnvandet. Jeg drømmer om, at ingen på Frederiksberg har mere end 200 m til sådan et grønt område.

En ny politik for bynatur og biodiversitet er under behandling på Rådhuset og det kan kun gå for langsomt med at få den sat i værk. For der skal mange flere initiativer til at sikre Frederiksberg mere natur og kvalitetsnatur.

Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence om at blive landets vildeste kommune, men V og K ønsker ikke at støtte Socialdemokratiets, Enhedslistens og Radikales forslag om at lade Frederiksbergs borgere deltage heri. Det er ærgerligt.

Heldigvis kan borgerne selv gøre en forskel ved at få grønne facader i boligområder og gøre deres haver, indkørsler og fællesarealer lidt vildere. Man kan f.eks. tilmelde sig WWF og Haveselskabets initiativ ”Danmarks vilde haver” – der er i hvert fald al mulig grund til at gøre Frederiksberg meget vildere!