Ingen grøn vækst uden rettigheder

Mit seneste indspark til udviklingsdebatten på Altinget, bragt d. 21.10.2013

Jeg vil gerne understrege, at grøn vækst i udviklingspolitikken netop bunder i et ønske om at sikre en bæredygtig udvikling, der kommer den brede befolkning i udviklingslandene til gavn.

Det Radikale Venstre arbejder ikke for vækst, alene for vækstens skyld – men for at skabe forbedringer for befolkningen i udviklingslandene. Udviklingslandene har brug for vækst, og der er brug for, at væksten fremmer livskvaliteten for den brede befolkning. Det er helt afgørende, at befolkningen mærker en langsigtet effekt og en forbedring i deres levevilkår. Indkomstudvikling til den fattigste del af befolkning er prioriteret højt i regeringens strategi, og derfor er vækst vigtig, fordi kagen simpelthen er for lille. Det er ikke kun et spørgsmål om omfordeling, men også om at øge fordelingskilden. Så ja, det er livsvigtigt med vækst, hvis velstandsfremgang skal opnås.

Men det er vigtigt, at det er den rigtige form for vækst – og her ønsker jeg, at farven på væksten skal være grøn. Grøn vækst er miljømæssigt forsvarligt og den skal sikre en langsigtet bæredygtig udvikling. Ved at satse på grøn vækst er vi med til at fremme, at de jobs der skabes i udviklingslandene, varer ved, når ressourcerne ikke slipper op.

Når klimaet forandrer sig, rammer det oftest de fattigste, i de fattigste lande: Mennesker, som i forvejen har det sværest, rammes hårdest under hungersnød og ved ressourcemangel. Den grønne vækst skal være med til at mindske ressourcemangel og klimaforandringer på globalt plan, men i høj grad også forebygge at problemerne opstår lokalt. Initiativer, der sikrer bedre afgrøder og forbedrer landbruget, kommer i høj grad den lokale befolkning til gavn. Den danske satsning på grøn vækst rammer derfor der, hvor der er et behov for at forebygge miljøkatastrofer.

I arbejdet med at sikre grøn vækst er det sund fornuft at trække på de danske styrkepositioner, der ligger i de grønne erhverv. Hvis vi skal lykkes med at sikre grøn vækst, er danske virksomheders spidskompetencer helt afgørende.

At skabe grøn vækst i udviklingslande, hvor den danske udviklingsbistand spiller sammen med private investeringer, er ikke et spørgsmål om, hvem der vinder. Det er ikke sådan, at det enten er danske virksomheder, der vinder, eller også er det udviklingslandet. Snarere tværtimod. Det er netop muligt at udvide lokalbefolkningens fortjeneste gennem lokale arbejdspladser og miljørigtige løsninger samtidig med, at der også skabes vækst i danske virksomheder. Vi skal ikke være bange for at grøn vækst vil underminimere Danmarks øvrige satsninger i udviklingspolitikken.

Grøn vækst skal ikke stå alene. Samlet set er det vigtigt, at vores udviklingsbistand bruges til fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, herunder menneskerettigheder, demokrati, inklusiv vækst og sociale fremskridt. Fokus på global bæredygtighed er en høj prioritet. Danmark har stærke udviklingsprogrammer, der fremmer god regeringsførelse og rettighedsbaseret udvikling. Jeg ønsker, at den slags programmer ikke kun skal ske på et meta-plan, men også i forhold til konkret kompetence-udvikling med henblik på at opgradere udviklingslandenes miljølovgivning og miljøforvaltning. Derved kan regeringerne blive styrket i deres eget arbejde med bæredygtig udvikling.

Jeg håber og tror, at grøn vækst vil rykke ved udviklingen i udviklingslandene og den globale bæredygtighed.