Innovation og grøn vækst i affaldssektoren

Danmark tilbage i førertrøjen

Affald er ikke længere blot affald, i dag er affald ressourcer. Ressourcer som vi skal blive bedre til at udnytte og genanvende. Derfor glæder jeg mig til at deltage i DAKOFAs årskonference d. 26.-27. september, hvor den grønne omstilling er i fokus.

Det er et spændende program:

http://www.dakofa.dk/Aktiviteter/konferencer_seminarer/130926/Materiale/dakofa_program_high.pdf

og DAKOFA skriver selv:

“DAKOFAs årskonference 2013 tager sit udspring i de enestående muligheder, der er for den danske miljøbranche generelt og affaldsbranche specifikt. Såvel knowhow som konkrete produkter og serviceydelser er efterspurgte varer på både det nationale og det globale marked, hvor miljøhensyn og ressourcetænkning ikke bare er ønskværdige parametre men også nødvendige indsatsområder, hvis vi skal kunne fastholde troen på en økonomisk vækst samt fastholdelse af “velfærd med god samvittighed”.

Konsekvenserne af “Den nationale ressourcestrategi” kan meget vel blive et tiltrængt boost til affaldssektoren og være anledningen til et solidt makkerskab mellem økonomiske og miljømæssige hensyn, hvorved Danmark igen kan iklæde sig den gule førertrøje i forhold til grøn vækst.”