R: VIGTIGT AT PRIORITERE BYLIVET

Planloven er et politisk valg, der først og fremmest handler om, hvordan Danmarks byer skal indrettes. Radikale Venstres miljøordfører, Lone Loklindt, kritiserer derfor Produktivitetskommissionens anbefalinger til detailhandlen for ensidigt at fokusere på planloven og butiksstørrelser.

“Dette betyder ikke, at detailhandelen ikke kan gøre det bedre. Selvfølgelig er der plads til forbedringer. Større digitalisering, flere højtuddannede medarbejdere og en optimering af åben- og lukketider er områder, der kan øge produktiviteten”, siger Lone Loklindt.

“Jeg er glad for, at vi kan være med til at sikre et rigt handelsliv i byerne fremover. Det er afgørende for de handlende og for kulturlivet i byerne. Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at den ny planlov er positiv for beskæftigelsen i de mellemstore byer.”

HK Handel vurderer, at for hver to der bliver ansat i et hypermarked vil der på sigt være tre færre ansatte i detailhandelen.

“Planloven er et politisk valg med et klart formål: Vi vil skabe levende bymidter over hele landet og sikre, at alle danskere har adgang til at købe ind i deres nærmiljø. Romantik er godt, men når det gælder detailhandelen, skal man holde sig til fakta,” siger Radikale Venstres miljøordfører, Lone Loklindt. Hun uddyber:

”I Radikale Venstre er vi ikke i tvivl om, at byliv og nærhed til indkøb, cafeer og andre mødesteder giver værdi, både for mindre mobile borgere, men også for alle andre. Det understøtter vi med planloven. Og tænker man bæredygtighed og grøn livsstil, så er det afgørende, at man kan cykle eller gå til indkøb. Børn og unge skal desuden have gode muligheder i nærmiljøet.”

Kommissionen peger selv på, at de store butikker uden for byerne (hypermarkeder) kan have en negativ miljøeffekt, fordi vi alle sammen kommer til at køre langt i bil, når vi skal købe ind i stedet for at gå eller cykle til supermarkedet.