I dag flager Danmark på halvt

Vi må ikke lade os kue af frygten – vi vil stå sammen i forskellighed om vores demokrati, åbenhed, frihedsrettigheder og vores tillidsbårne fællesskab. I aften vil vi samles om kærlighed og medfølelse med de familier og venner, som har mistet en kær, for sammen at forsvare vores åbne demokratiske samfund mod hadet og frygten, som ikke skal få lov at slå rod.

Det var et stille og forstemt Danmark der tog imod søndag morgen. Et forandret Danmark, som på under et døgn havde oplevet terroren på klods hold en tryg lørdag eftermiddag og aften. Et Danmark der gennem 12 timer kun havde fokus på at fange den eller de ansvarlige bag attentaterne. Begge angreb, både i Krudttønden og ved den Jødiske Synagoge er så bestialske og der findes ingen undskyldning i verden for at tage uskyldige menneskers liv og skabe frygt blandt jøder og i det danske samfund i det hele taget.

Attentaterne er rettet mod vores ytringsfrihed, forsamlingsfriheden og religionsfriheden, altså frihedsrettigheder som er grundlæggende for vores demokrati og vores måde at leve sammen på. Det er terror, det vil vi ikke acceptere, og det vil vi stå op imod. Jeg er dybt taknemmelig for statsministerens håndtering af sagen og hendes måde at kommunikere på. Dybt taknemmelig for at tonen i debatten primært er medfølelse, sammenhold og anerkendelse af politi og beredskab, uanset at vi skal tale mere om det senere. Men jeg er også beskæmmet over, at nogle udtalelser har en drejning, som går på indvandring, grænsekontrol og islam.

Jeg har været igennem alle former for sindsstemning, og har det spinkle håb, at denne skrækkelige hændelse ikke må slå yderligere kiler i vores samfund. Denne udåd handler om en eller flere galninge, ikke om at gøre hele grupper ansvarlige for terror. Både voldelig og ikke-voldelig ekstremisme skal bekæmpes, men med kontante demokratiske midler, ikke med had og generelle begrænsninger på vores tillidsfyldte samfundsliv.

Der er langt fra vinterferiens solbeskinnede bjergtoppe i Frankrig til det grå og råkolde København, jeg i går kom hjem til. Hele aftenen og natten til søndag fortalte de tyske radiostationer om udviklingen omkring attentaterne, skræmmende lig Paris, og alligevel helt uvirkeligt og fjernt. Det blev derimod meget konkret, da jeg talte med min gode ven NJ som deltog i mødet i Krudttønden og som uhyggeligt kontant berettede om oplevelsen og frygten indefra, og om hans efterfølgende professionelle beredskabsanalyse. Ligeså konkret var det at høre den franske ambassadørs beretning om alle sine tanker og følelser i situationen, og ikke mindst hans krystalklare budskab i TV-avisen i aftes, om at attentatet ikke må få os til at give køb på det mest dyrebare og særlige vi har som danskere, nemlig vores stærke tillidsbaserede samfund. Du kan se ambassadørens beretning her:

Vi har brug for sammen at stå op imod had og terror, men vi har ikke brug for endnu en sort/hvid diskussion om ytringsfrihed, grove generaliseringer eller populistiske hovsaløsninger. Nu er der brug for at holde sammen, brug for eftertanke og brug for at sætte målrettet ind, der hvor risikobilledet kræver det. I aften vil vi ære de døde, anerkende de modige politifolk og love hinanden, at frygten ikke må få held til at ændre vores liv.

 

Dobbelt statsborgerskab – en sejr for det åbne sind

Regeringen har netop indgået en bred aftale om dobbelt statsborgerskab. Aftalen betyder, at Danmark fremover generelt tillader dobbelt statsborgerskab. Udlændinge, der opnår dansk statsborgerskab, behøver dermed ikke længere at miste deres tidligere statsborgerskab. Danskere, som rejser ud og opnår et statsborgerskab i et andet land, behøver heller ikke længere at frasige sig deres danske statsborgerskab. Det er regler, der stemmer meget bedre overens med det liv, som mange mennesker lever i dag. Vi rejser ud, vi kommer hjem, og vi kan sagtens have hjemme i to lande. For statsborgerskab er nemlig ikke kun en følelse, men statsborgerskab er også en følelse. Hvis man bor, arbejder og lever sit liv i et andet land vil man naturligvis gerne havde del i de rettigheder, som alle andre i det pågældende land. Men samtidig er det svært for mange at opgive deres fædrelands statsborgerskab, fordi der er mange følelser knyttet hertil. Det anerkender og respekterer vi nu med de nye regler. Kun Dansk Folkeparti og De Konservative står udenfor aftalen.
Reglerne om dobbelt statsborgerskab træder i kraft i sommeren 2015. Der etableres en overgangsordning, hvor tidligere danske statsborgere kan ansøge om at få deres danske statsborgerskab igen.