Skolens vigtigste ressource er lærerne

Folkeskolereformen tager fagligheden alvorligt.

Lærerne er den faktor, som betyder mest for, hvad eleverne får ud af undervisningen – det anerkender vi i Radikale Venstre.

Derfor vil det i 2020 være et krav, at lærere skal være uddannet i de fag, de underviser i. For at nå målet har regeringen afsat en milliard kroner oven i de penge, der allerede bruges på området i dag.

Det er et kæmpestort skridt i at forny og styrke den danske folkeskole. I dag udføres to tredjedele af undervisningen i natur og teknik af en lærer, som ikke er uddannet i faget. Det skal vi være ambitiøse nok til at ændre.

I alt for mange år er lærernes ønske om mere efteruddannelse blevet overhørt.

Det kan vi nu se enden på, fordi det simpelthen vil blive et krav. Efteruddannelse er alfa omega og en gammel radikal mærkesag. Det kræver et stærkt fagligt ståsted at gennemføre en undervisning, som tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, og på den måde motiverer til læring. Efteruddannelse er et helt nødvendigt skridt, når vi på samme tid giver børnene en længere skoledag. Flere timer skal ikke betyde mere af det samme. Hele pointen med reformen er at give børnene en anden slags skoledag end den, vi kender i dag.

Skolebørnene skal udfordres med alsidige læringsformer og aktiviteter, der tager udgangspunkt i deres forskellige forudsætninger og interesser. Og det kræver højt kvalificerede lærere, som er uddannet i det, de underviser i.

SU-reform: Tiltrængt og rimelig

SU-reformen skal bidrage til at flere kommer godt igennem en uddannelse. Uanset opvækst, social baggrund og forældrenes økonomiske situation kan alle få en uddannelse. Det er en af grundpillerne i det danske samfund. Og det kan de stadig med reformen. Den danske SU-ordning er en fantastisk ordning.

Danmark er det land i OECD, hvor stipendiestøtten til videregående uddannelser udgør den største andel af BNP. SU’en i Danmark er næsten dobbelt så høj som i Norge og næsten tre gange så høj som i Sverige ( ifølge tal fra DI).

Med SU-reformen er der fortsat SU til alle, men vi vil nu skabe et uddannelsessystem, der er i tråd med den tid vi lever i. På den måde er de studerende med til at hjælpe Danmark i gennem en tid, hvor alle skal bidrage.

En tid, hvor det er nødvendigt at skabe incitament hos de studerende for, at de kan komme hurtigere i gang og på samme tid sørge for, at de ikke spilder tiden. At man eksempelvis skal gå til eksamen i de fag, man har tilmeldt sig, er kun rimeligt.

Vi vil med reformen reducere de administrative byrder for de studerende. Ved hurtigere at give merit ved uddannelsesskift og ved praktik-og udlandsophold kan vi dæmme op for en forsinkelse, som ingen ønsker. Det er positivt.

Vi vil skabe de bedste forudsætninger for de studerende, fordi vi ønsker, at vores børn og unge skal være den bedst uddannede generation i danmarkshistorien.