Udviklingspolitik og grøn vækst – ikke bare for vores blå øjnes skyld

Grøn vækst forfølger to danske drømme: vækst og arbejdspladser i udviklingslandene og global bæredygtighed. Grøn vækst er ganske enkelt nøglen til at skabe en grøn højkonjunktur. Danmark har her muligheden for at være et lokomotiv, der trækker resten af verden i den rigtige retning.

Globalt set står vi foran enorme udfordringer, som Danmark ikke kan løse alene, men vi kan sikre en bedre anvendelse af ressourcerne. Derfor handler grøn vækst hovedsageligt om to ting: 1) at skærpe kampen mod fattigdom gennem jobskabelse og 2) at sikre en grøn dagsorden i udviklingslandene og globalt. Dette vil gavne det enkelte udviklingsland, Danmark og verden.

Vi skal tage udgangspunkt i de lokale forhold, vi skal engagere lokalsamfund, dets borgere og virksomheder, hjælpe dem med at stille krav til miljø og ressourceforvaltning, og prioritere aktiviteter som reducerer fattigdom og ulighed. 

Grøn dagsorden

Satsningen på grøn vækst er helt i tråd med udviklingslandenes øgede fokus på, at fattigdomsbekæmpelse går i hånd med bæredygtig vækst. Men landene mangler ofte den fornødne teknologi, viden og ekspertise til at realisere ambitionerne. Derfor kan Danmark bidrage med vores erfaringer til at skabe incitament for grøn omstilling gennem bl.a. miljølovgivning. Samtidig er det centralt, at landene selv bliver bedre til at stille krav til brugen af naturressourcer og produktion.

Afrika er den region med højest vækstpotentiale – et potentiale, som bare venter på at blive aktiveret. Her skal Danmark trække i den rigtige retning og investere støttekroner, så det giver afkast både på den korte og lange bane – og det kan investeringer i grøn vækst.

Udviklingsbistanden skal fokusere på styrkelse af den regionale udviklingspolitik, bl.a. gennem Den Afrikanske Udviklingsbank og udviklingskontrakter med partnerlande. Et af de mest presserende problemer er, at udviklingslandene mangler tekniske og juridiske kompetencer inden for miljøbeskyttelse. Derfor skal Danmark medvirke til at øge viden om ansvarlig regeringsførelse – også på det grønne område. Vidensdelingen skal både ske gennem multilateralt og bilateralt samarbejde, for at give udviklingslandene de nyeste værktøjer til at sikre, at vækst og grøn omstilling foregår parallelt.

Bring danske spidskompetencer i spil

Helt konkret skal danske spidskompetencer skal sættes i spil i arbejdet med at skabe grøn vækst. Danske virksomheder har længe specialiseret sig i bæredygtige teknologiske løsninger inden for klimavenlighed og energibesparelser, landbrug og vandressourcer. I takt med øget global efterspørgsel på bæredygtige løsninger, bliver flere og flere danske kompetencer efterspurgt rundt om i verden. Og de danske kompetencer kan gøre en stor forskel i udviklingslandene! Derfor skal virksomhederne opmuntres til at tage del i projekter i udviklingslande, der kan sikre grøn vækst og bæredygtig udvikling.

Danske virksomheder har allerede været med til skabe grøn vækst i udviklingslande, og der er masse succeshistorier, hvor danske virksomheder har været med til at øge fødevaresikkerheden, sikre adgang til vand, øge udnyttelsen af naturressourcer, osv. Men vi skal have iværksat endnu flere projekter. En af måderne er, at mindske risikoen og give virksomhederne mod til at satse i trængende lande, eksempelvis gennem Danida og Eksport Kredit Fonden.

Øget dansk eksport af grønne løsninger til udviklingslande er godt for Danmark, men det er vigtigt at udviklingslandene får bid af kagen! Vi skal sikre at vidensdelingen også skaber bæredygtig vækst og beskæftigelse lokalt. Der skal ganske enkelt være en balance for at grøn vækst ikke blot er en pengemaskine, da det ikke handler om at udvande udviklingspolitikken, men om at forstærke den.

Grøn vækst skal tage udgangspunkt i villighed til grøn omstilling, hvis støttekronerne skal give størst værdi. Det er altafgørende at projekterne har stærk støtte lokalt for at skabe forankring og således sikre, at projekterne er gennemtænkte og langsigtede. Projekterne skal have fokus på bæredygtighed i landene og fokusere på de områder, hvor der er mulighed for konkrete gevinster, eksempelvis gennem energieffektivisering og udnyttelse af vandressourcer.

Vækst-orienteret og bæredygtigt

Satsningen på grøn vækst kan være med til at sikre løsninger inden for klimaforandringer, fattigdomsbekæmpelse og fødevaremangel, hvis vi kombinerer udviklingspolitik og handelspolitik. Der er et potentiale i at tænke vækst-orienteret med en grøn dagsorden. Grøn vækst i udviklingspolitikken kan skabe momentum for bekæmpe fattigdom, samtidig med at udviklingslandene kan blive ”klædt på” til at tage medansvar.

Kort sagt er der masser af muligheder gennem ved at satse på grøn vækst i udviklingspolitikken. Grøn vækst bidrager til fattigdomsbekæmpelse gennem jobskabelse og ved at skabe bæredygtig produktion i udviklingslandene, samtidig med, at de eksisterende ressourcer kan udnyttes bedre. Grøn vækst er derfor ikke bare en sympatisk drøm om bæredygtighed, men det er vejen til fattigdomsbekæmpelse og miljømæssige løsninger på presserende problemer. Problemer, som kun kan løses gennem globalt samarbejde.