Velkommen til Miljøpolitisk Salon

Miljøpolitisk Salon v. Lone Loklindt har hermed fornøjelsen af at slå dørene op til det første af en serie radikale salon-arrangementer for alle med interesse for, viden om og nysgerrighed på miljøpolitik i bred forstand.

Miljøpolitisk Salon finder, medmindre andet aftales, sted hos mig på adressen Hauchsvej 3, Frederiksberg, hvor jeg, sammen med en eller flere udvalgte meningsdannere, provokatører, eksperter,NGO-ledere og andre gode folk, vil sætte fokus på aktuelle og relevante miljøpolitiske dagsordener og give bolden op til en god miljøpolitisk debat i godt selskab og med lidt fast og flydende til ganen.

Alle er velkomne, men af hensyn til plads og forplejning bedes du tilmelde dig på rvlolo@ft.dk eller via facebook.

Første Salon finder sted allerede på dagen for Folketingets åbning, tirsdag den 1. oktober kl. 20. Selv vil jeg i min egenskab af formand for Folketingets Miljøudvalg kigge i krystalkuglen (og lovprogrammet) og give et kvalificeret bud på hvilke miljøpolitiske udfordringer, som vil præge det kommende folketingsår. I dagens anledning har jeg inviteret dir. for Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Charlotte Fischer, som de fleste radikale nok vil genkende som tidligere MF og spidskandidat til Regionsvalget. Charlotte Fischer vil som medlem af trængselskommissionen lægge op til debat om trængselskommissionens rapport og fremtidens mobilitet, miljø og luft i hovedstaden.

Derudover er der foreløbig planlagt miljøpolitiske saloner i både november og januar. Dato, tema og oplægsholdere vil blive annonceret særskilt på Hovedstadens Radikale Venstres hjemmeside, på www.loneloklindt.dk og på både Hovedstadens og Frederiksberg Kommuneforenings facebooksiderhttps://www.facebook.com/hovedstadensradikale og https://www.facebook.com/groups/rv.frb/

Vel mødt

Lone Loklindt, MF, formand for Folketingets Miljøudvalg